TABANOV
DRAGI
Balkanska 6
92400 STRUMICA
25-159
57-039


TALEVSKI
VASKO
Car Samoil 14
97 000 BITOLA
35-886TALEVSKI
SLAVCO
ul. Sever-jug"2/1
97 000 BITOLA

45-232


TALESKI
BORIS
Klimen Ohridski 21/5
97 000 BITOLA
TALESKI
DIMITRIJA
Jane Sandanski bb
97500 PRILEP
30-163
22-426


TANEV
VASIL
4 Juli 11
92400 STRUMICA
20-039TANEV
RISTO
Zemunska 9
91480 GEVGELIJA
TANEVSKI
LEFKO
Pitu Guli 70
91 000 SKOPJE
226-403
429-332


TANESKA
VESNA
11 Septemvri 65
96250 KICEVO
TANUROVSKI
PETRE
Vostanicka 57/3
91 000 SKOPJE

209-072


TANCEV
DRAGI
Trgovski centar
92000 STIP
23-844
23-243


TANCEV
NIKOLA
Belgradska 6
92400 STRUMICA
28-589TANCEVSKI
ALEKSANDAR
Z. J. Spanac 73
97 000 BITOLA
39-325
45-183


TASEV
BLAGOJA
Kej Dimitar Vlahov bb Zgrada na Trgokop
91 000 SKOPJE
119-361 i 112-809
254-250


TASEV
SLAVCO
Mihajlo Apostolski bb
92000 STIP

34-141


TASEVA
LIDIJA
M. Hadzivasilev 12/5
91 000 SKOPJE
226-944
213-874


TASEVSKI
IVO
Praska 26-a
91 000 SKOPJE
241-049TASKOV
LJUBOMIR
Orce Nikolov 69/3
91 000 SKOPJE
220-901
313-506


TASLAMICESKA
VASE
Orde Kabecot 5
97500 PRILEP
35-398
21-971


TASEV
FRANC
Gjorgji Trajkov 23
92400 STRUMICA
27-216TASEVA
PETRANKA
Leninova bb
92400 STRUMICA
32-492
25-359


TASKOVA
EMILIJA
Draga Stojanovska 11
91 000 SKOPJE
238-255
204-113


TEMELKOV
BLAGOJ
Straso PinDZur bb
9143O KAVADARCI
77-434
77-137


TEMELKOVSKA
OLGA
Vasko Karangelevski 64/1-9
97 000 BITOLA
TEMELKOVSKI
GJORGJI
Ordan Cepela 120
91 000 SKOPJE
278-682TEMELKOSKI
SASO
Hristo Uzunov 2
97500 PRILEP
TEOFILOVSKI
ZORAN
Ilindenska 79
9122O TETOVO
21-356
21-15O


TODOROV
STOJAN
JNA 11/4
91 000 SKOPJE
218-910
255-505


TODOROVIK VELICKOVA
SVETLANA
B. Nusic 9-1/3
91 000 SKOPJE
243-369TODOROVIK
DRAGISA
3 Makudarna brigada bb
91300 KUMANOVO
23-020TODOROVIK
ZVONIMIR
Lokal Garnizon 3kat
91300 KUMANOVO
24-502TODOROVSKI
BOZO
Pande Nikolov 9
97 000 BITOLA

47-125


TODOROVSKI
DIMITAR
Koco Racin 74
91 000 SKOPJE
224-624
428-378


TODOROVSKI
JOVAN
Nikola Vapcarov 7-a
91 000 SKOPJE
229-546TODOROVSKI
JOVICA
V. Smilevski Bato 13/1-5
91 000 SKOPJE
425-982TODOROVSKI
TODE
Dimce Mirceski 1
97500 PRILEP
TODOROSKI
MITKO
Sava Mihajlov 14/4
91 000 SKOPJE
515-072TODOSIEVSKI
SLOBODAN
Marsal Tito bb
91 000 SKOPJE
236-478
411-842


TOZIJA
BILJANA
Daskal Kamce 3
91 000 SKOPJE
242-572TOZIJA
NAUME
Boris Kidric 37
9731O RESEN
TOMIK
ZORAN
JNA 4/4
9122O TETOVO
22-347
20-609

32-475
TOMOSKI
SLOBODAN
Sirma Vojvoda 68
97300 OHRID
TONEVSKI
DRAGAN
Pitu Guli 70
91 000 SKOPJE
221-873
267-546


TOPUZOVSKI
PANE
Sv. Kliment Ohridski 54-3/15
91000 SKOPJE
TOPUZOSKI
KOSTA
Ilindenska 138-a
91000 SKOPJE
TORTEVSKI
ALEKSANDAR
Stiv Naumov 7/16
91 000 SKOPJE
116-902
219-893


TORTEVSKI
DOKSIM
Kozle 45-b
91 000 SKOPJE
364-302
259-689


TOSEV
NIKOLA
Josif Josifovski 10
92400 STRUMICA
23-044TOSEVA
GORDANA
Kej Dimitar Vlahov bb - Zgrada na Trgokop
91 000 SKOPJE
119-361 i 112-809
234-086


TRAJANOV
NIKOLA
Krste Misirkov 9/9
91 000 SKOPJE
235-686
413-381


TRAJANOVSKI
FIDANCO
Brakja Miladinovi 1o
92000 STIP
32-470TRAJKOV
DIMITAR
Kosta Bozov 34
92400 STRUMICA
TRAJKOVIK
MILOVAN
Mosa Pijade 16/14
91300 KUMANOVO
TRAJKOVSKA
SNEZANA
Pande Ilkovski 31
97000 BITOLA
TRAJKOVSKA
FROSINA
Goce Delcev bb
91300 KUMANOVO

30-851


TRAJKOVSKI
GOJKO
Ilindenska 38
91 000 SKOPJE
224-753
203-794


TRAJKOVSKI
DIMITAR
P. P. NJegos 9
97 000 BITOLA
41-018TRAJKOVSKI
PETAR
27 Mart 11
91 000 SKOPJE
222-959 i 222-005
251-393


TRAJKOVSKI
SINISA
Pitu Guli 70
91 000 SKOPJE
224-849
207-802


TRAJKOSKI
ZORAN
Naum Ohridski 2-b
91 000 SKOPJE
TRAJCEV
DUSAN
T. C. Mavrovo I sprat l. 11
91 000 SKOPJE
237-518
413-256


TRAJCEV
NIKOLA
Pitu Guli 70
91 000 SKOPJE
226-365
220-042


TRAJCESKI
LJUBE
Heroj Karpos 39
97500 PRILEP
TRBOGAZOV
MILAN
Birtpazarska 135
91 000 SKOPJE
222-016
417-708


TRENKOSKA
BLAGICA
Pitu Guli 70
91 000 SKOPJE
231-946 i 202-680TRENKOSKA
MILOVANKA
Dane Krapcev 8
91000 SKOPJE
TRENCEVSKA TRPENOSKA
NATASA
Leninoiva 75
91000 Skopje
TRIPUNOVA
VASA
Oslo 26
91 000 SKOPJE
257-394
252-233


TRIPUNOSKI
SIMO
Radovan Conic 6
9122O TETOVO
22-677TRIPCEV
PENCO
Ilindenska bb
91400 TITOV VELES

22-180


TRICKOVSKI
PETAR
Angel Trajcev 3O
9222O SVETI NIKOLE
TROSANSKI
ZORAN
Maleska 6
9233O BEROVO
TRPEV
ANCE
Kozara 1/18
91 000 SKOPJE
215-335TRPENOVSKI
JOVO
Leninova 75
91 000 SKOPJE
229-807
232-465


TRPKOVSKI
GORAN
Pitu Guli 70
91 000 SKOPJE
228-845
244-363


TRPKOVSKI
MILE
Paca Cesnova 6
97 000 BITOLA

32-821


TRPCEVSKI
PREDRAG
Struska 13-a
91220 TETOVO
TUNCEV
ILIJA
22Oktomvri bb
9242O RADOVIS
61-662
61-552


TUFEGDZIK
VLADIMIR
Klimen Ohridski bb
91 000 SKOPJE
232-745
317-882