VANDEV BORIS Bojmija 6 91 000 SKOPJE 429-051 219-541 i 426-410

VANCOV ACO JNA 45 91 000 SKOPJE 232-642

VASIK MIRJANA Pajko Malo 6 91 000 SKOPJE

421-140

VASILEV ACO Pitu Guli 7O 91 000 SKOPJE 238-548 250-629

VASILEV GJORGJI Luj Paster 5 91 000 SKOPJE

VASILEVSKA ANA Pitu Guli 55 91000 SKOPJE

VASILEVSKI BORIS Pitu Guli 7O 91 000 SKOPJE 224-677 238-625

VASILESKI PETAR Kukuska 10 97500 PRILEP 31-999

VASILKOV ANE Kole Nedelkovski 8 91400 TITOV VELES

23-594

VELA BRAIM Radovan Conic 14 9122O TETOVO 31-4O9

VELINOVA LENCE

s. Lozovo 92220 SVETI NIKOLE

VELICKOVSKA VIOLETA Pitu Guli 70 91 000 SKOPJE 224-008 251-907

VELICKOVSKI STOIL DTC Mavrovka Lamela 5 kat 5 l. 3 91 000 SKOPJE 224-008 251-907

VELICKOVSKI STOJMEN Jani Lukarovski 8/29 91000 SKOPJE

VELJANOVSKA SVETLANA Vojdan Cernodrinski 18 91000 SKOPJE

VELJANOVSKI MARINCO Bul. 1 maj 247 97 000 BITOLA

46-551

VELJANOVSKA VIOLETA K. J. Pitu 6/3 91 000 SKOPJE 161-415 591-207

VELJANOVSKA DUSANKA Orce Nikolov 29/3 91 000 SKOPJE 614-349 260-432

VELJANOVSKA SILVANA Kicevska 14 97 000 BITOLA

VELJANOVSKI JOVO Mihail Cakov 9/5-16 91 000 SKOPJE

233-386

VELJANOVSKI KRSTE Emin Abas 74 97300 OHRID 22-753

VELJANOVSKI TRAJKO K. J. Pitu 6/3 91 000 SKOPJE 162-415 321-706

VESELINOVSKI LJUPCO Cvtan Dimov 81-1/1 91 000 SKOPJE 116-861 266-243

VESKOVSKA BLAGICA Arhimedova 4 97000 PRILEP

VESOV BLAGOJ Marsal Tito 11O 91400 TITOV VELES 23-244

VIDOVSKA SNZANA Alzirska 21 91000 SKOPJE

VIDOVSKI MARIN Pajko Malo 6 91 000 SKOPJE 237-310 163-375 4215

VITANOV m-r TRAJCO

Marsal Tito 31 92400 STRUMICA

22-658 23-114

VICENTIK MIRJANA

Pajko Malo 6 91 000 SKOPJE

226-773 310-922

VLAHOV GLIGOR

Mitrov Slobodan-Danko 82 91480 GEVGELIJA

88-831

VOJVODIK GOJISLAV

Kej 13 Noemvri 1/1/1 91 000 SKOPJE

221-118 204-487

VRANGELOSKI GOCE

Dimitar Vlahob 49 97300 OHRID

VUJIK MIROSLAV

N. N. Borce 88-a 91 000 SKOPJE

229-800 234-006

VUKADINOVIK MARGARITA

Vasil Gjorgov 24/59 91 000 SKOPJE

205-853