STR1.gif (11125 bytes)

 

 

ZAKON ZA IZVR[NATA POSTAPKA

ZAKON ZA JAVNOTO PRAVOBRANITELSTVO

ZAKON ZA KRIVI^NATA POSTAPKA

ZAKON ZA PARNI^NATA POSTAPKA

ZAKON ZA IZBIRA^KIOT SPISOK I ZA IZBIRA^KATA LEGITIMACIJA

ZAKON ZA PREKR[OCITE

ZAKON ZA UPRAVA ZA JAVNI PRIHODI

ZAKON ZA ADVOKATURA

ZAKON ZA HIMNATA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

ZAKON ZA ZNAMETO NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

ZAKON ZA ZNAMETO NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

ZAKON ZA POMILUVAWE

ZAKON ZA GRAD SKOPJE

ZAKON ZA IZBOR NA PRATENICI

ZAKON ZA IZVR[UVAWE NA SANKCIITE

ZAKON ZA UPOTREBA NA GRBOT, ZNAMETO I HIMNATA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

ZAKON ZA LOKALNA SAMOUPRAVA

ZAKON ZA NARODNIOT PRAVOBRANITEL

ZAKON ZA REPUBLI^KI SUDSKI SOVET

ZAKON ZA JAVNO OBVINITELSTVO

ZAKON ZA DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA JAVNO OBVINITELSTVO

ZAKON ZA SMETAWE NA VREMETO

ZAKON ZA IZMENUVAWE NA ZAKONOT ZA SMETAWE NA VREMETO

ZAKON ZA VR[EWE NA NOTARSKI RABOTI

ZAKON ZA TERITORIJALNA PODELBA

ZAKON ZA UPOTREBA NA ZNAMIWA PREKU KOI PRIPADNICITE NA NACIONALNOSTITE VO REPUBLIKA MAKEDONIJA GO IZRAZUVAAT SVOJOT IDENTITET I NACIONALNITE OSOBENOSTI

ZAKON ZA IZMENUVAWE NA ZAKONOT ZA UPRAVNATA INSPEKCIJA

ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA LI^NITE DOHODI I DRUGITE NADOMESTOCI NA PRATENICITE VO SOBRANIETO NA SR MAKEDONIJA I DRUGITE IZBRANI I IMENUVANI LICA VO REPUBLIKATA

ZAKON ZA VERSKITE ZAEDNICI I RELIGIOZNITE GRUPI

ZAKON ZA UPOTREBATA NA MAKEDONSKIOT JAZIK

 


BAR1.gif (3479 bytes)

BAR2.gif (3420 bytes)


Ovaa stranica od 01 avgust 1998

ja imaat poseteno Hit Counter posetiteli


stranicata e kreirana od Robertino Poposki '98 i |orge Ivanov.

sekoe kopirawe ili bilo kakva reprodukcija na sodr`inite bez pismeno odobrenie od avtorot e nezakonsko.