STR13.gif (8482 bytes)

 

 

ZAKON ZA RADIODIFUZNA DEJNOST

ZAKON ZA OSNOVAWE NA JAVNO PRETPRIJATIE MAKEDONSKA RADIODIFUZIJA

ZAKON ZA SOCIJALNATA ZA[TITA

ZAKON ZA BIBLIOTE^NATA DEJNOST

ZAKON ZA ZADOL@ITELNIOT PRIMEROK

ZAKON ZA LOKALNITE IZBORI

ZAKON ZA MAKEDONSKATA AKADEMIJA NA NAUKITE I UMETNOSTITE

ZAKON ZA ZDRAVSTVENATA ZA[TITA

ZAKON ZA ZA[TITA NA @IVOTNATA SREDINA

ZAKON ZA NAU^NO-ISTRA@UVA^KA DEJNOST

ZAKON ZA OSNOVNOTO OBRAZOVNIE

ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA OSNOVNOTO OBRAZOVANIE

ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA OSNOVNOTO OBRAZOVANIE

ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA OSNOVNOTO OBRAZOVANIE

ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA OSNOVNOTO OBRAZOVANIE

ZAKON ZA SREDNOTO OBRAZOVANIE

ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA SREDNOTO OBRAZOVANIE

ZAKON ZA UKINUVAWE NA ZAKONOT ZA OSNOVNOTO OBRAZOVANIE

ZAKON ZA OSNOVAWE NA CENTAR ZA OBRAZOVANIE NA KADRI ZA OBLASTA NA BEZBEDNOST

ZAKON ZA LEKOVITE, POMO[NITE LEKOVI

ZAKON ZA OSNOVAWE NA JAVNO PRETPRIJATIE MAKEDONSKA RADIO-TELEVIZIJA

ZAKON ZA JAZICITE NA KOI SE IZVEDUVA NASTAVATA NA PEDAGO[KIOT FAKULTET "SV. KLIMENT OHRIDSKI" VO SKOPJE

ZAKON ZA KULTURA

 

 


BAR1.gif (3479 bytes)

BAR2.gif (3420 bytes)


Ovaa stranica od 01 avgust 1998

ja imaat poseteno Hit Counter posetiteli


stranicata e kreirana od Robertino Poposki '98 i |orge Ivanov.

sekoe kopirawe ili bilo kakva reprodukcija na sodr`inite bez pismeno odobrenie od avtorot e nezakonsko.