STR18.gif (8118 bytes)

 

 

ZAKON ZA VOENA AKADEMIJA

ZAKON ZA ODBRANA

ZAKON ZA IZMENUVAWE NA ZAKONOT ZA ODBRANA

 


BAR1.gif (3479 bytes)

BAR2.gif (3420 bytes)


Ovaa stranica od 01 avgust 1998

ja imaat poseteno Hit Counter posetiteli


stranicata e kreirana od Robertino Poposki '98 i |orge Ivanov.

sekoe kopirawe ili bilo kakva reprodukcija na sodr`inite bez pismeno odobrenie od avtorot e nezakonsko.