STR2.gif (11094 bytes)

 

 

ZAKON ZA PATNITE ISPRAVI NA DR@AVJANITE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

ZAKON ZA DR@AVJANSTVO NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

ZAKON ZA SEMEJSTVO

ZAKON ZA MATI^EN BROJ NA GRA\ANINOT

ZAKON ZA ZA[TITA NA LI^NI PODATOCI

ZAKON ZA POLITI^KI PARTII

ZAKON ZA DVI@EWE I PRESTOJ NA STRANCITE

ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA DVI@EWE I PRESTOJ NA STRANCITE

ZAKON ZA MATI^NA EVIDENCIJA

ZAKON ZA JAVNITE SOBIRI

ZAKON ZA LI^NOTO IME

ZAKON ZA REFERENDUM I GRA\ANSKA INICIJATIVA

ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA PRIJAVUVAWE NA @IVEALI[TETO I PRESTOJUVALI[TETO NA GRA\ANITE

ZAKON ZA PREMINUVAWE NA DR@AVNATA GRANICA I ZA DVI@EWE VO GRANI^NIOT POJAS

ZAKON ZA PREMINUVAWE NA DR@AVNATA GRANICA I ZA DVI@EWE VO GRANI^NIOT POJAS

ZAKON ZA IZMENUVAWE NA ZAKONOT ZA CRVENIOT KRST NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

ZAKON ZA DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA DANOKOT NA PROMET NA PROIZVODI I USLUGI

 


BAR1.gif (3479 bytes)

BAR2.gif (3420 bytes)


Ovaa stranica od 01 avgust 1998

ja imaat poseteno Hit Counter posetiteli


stranicata e kreirana od Robertino Poposki '98 i |orge Ivanov.

sekoe kopirawe ili bilo kakva reprodukcija na sodr`inite bez pismeno odobrenie od avtorot e nezakonsko.