STR20.gif (9871 bytes)

 

 

ZAKON ZA STRANSKITE VLO@UVAWA

CARINSKI ZAKON

ZAKON ZA CARINSKATA TARIFA

ZAKON ZA KREDITNITE ODNOSI SO STRANSTVO

ZAKON ZA IZMENUVAWE NA ZAKONOT ZA KREDITNITE ODNOSI SO STRANSTVO

ZAKON ZA CARINSKATA UPRAVA

ZAKON ZA KONTROLA NA KVALITETOT NA ZEMJODELSKITE PROIZVODI VO NADVORE[NO - TRGOVSKI PROMET

ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA NADVORE[NO-TRGOVSKOTO RABOTEWE

ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA CARINITE

 

 


BAR1.gif (3479 bytes)

BAR2.gif (3420 bytes)


Ovaa stranica od 01 avgust 1998

ja imaat poseteno Hit Counter posetiteli


stranicata e kreirana od Robertino Poposki '98 i |orge Ivanov.

sekoe kopirawe ili bilo kakva reprodukcija na sodr`inite bez pismeno odobrenie od avtorot e nezakonsko.