STR21.gif (8679 bytes)

 

 

 

 

 

ZAKON ZA RATIFIKACIJA NA KONZULARNATA KONVENCIJA ME\U REPUBLIKA MAKEDONIJA I REPUB LIKA HRVATSKA

ZAKON ZA SKLU^UVAWE, RATIFIKACIJA I IZVR[UVAWE NA ME\UNARODNI DOGOVORI

 

 

 

 

 


BAR1.gif (3479 bytes)

BAR2.gif (3420 bytes)


Ovaa stranica od 01 avgust 1998

ja imaat poseteno Hit Counter posetiteli


stranicata e kreirana od Robertino Poposki '98 i |orge Ivanov.

sekoe kopirawe ili bilo kakva reprodukcija na sodr`inite bez pismeno odobrenie od avtorot e nezakonsko.