STR4.gif (8507 bytes)

 

 

ZAKON ZA [UMITE

ZAKON ZA PRIVATIZACIJA NA DR@AVNIOT KAPITAL VO PRETPRIJATIJATA

ZAKON ZA AVTORSKOTO PRAVO I SRODNITE PRAVA

ZAKON ZA STE^AJ

ZAKON ZA INDUSTRISKA SOPSTVENOST

ZAKON ZA TELEKOMUNIKACIITE

ZAKON ZA UGOSTITELSKATA I TURISTI^KATA DEJNOST

ZAKON ZA JAVNITE PRETPRIJATIJA

ZAKON ZA LOVSTVOTO

ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA LOVSTVOTO

ZAKON ZA VODITE

ZAKON ZA ENERGETIKA

ZAKON ZA KOMUNALNITE DEJNOSTI

ZAKON ZA PAZARNATA INSPEKCIJA

ZAKON ZA STO^ARSTVOTO

ZAKON ZA PREVOZ VO PATNIOT SOOBRA]AJ

ZAKON ZA JAVNITE PATI[TA

ZAKON ZA STANDARDIZACIJA

ZAKON ZA OTSTAPUVAWE NA DELOVNI SREDSTVA OD STRANA NA PRETPRIJATIJATA VO KOI[TO REPUBLIKA MAKEDONIJA I AGNECIJATA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA ZA TRANSFORMACIJA NA PRETPRIJATIJATA SO OP[TESTVEN KAPITAL IMAAT AKCII ODNOSNO UDELI

ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA TRGOVIJA

ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA TRGOVSKITE DRU[TVA

ZAKON ZA ZA[TITA NA RASTENIJATA

ZAKON ZA ZA[TITA NA TOPOGRAFIJATA NA INTEGRALNITE KOLA

ZAKON ZA BEZBEDNOST NA SOOBRA]AJOT NA PATI[TATA

ZAKON ZA MAKEDONSKITE @ELEZNICI

ZAKON ZA NACIONALNA KLASIFIKACIJA NA DEJNOSTITE

ZAKON ZA OSNOVAWE AGENCIJA ZA POTTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA ZEMJODELSTVOTO

ZAKON ZA PASI[TATA

ZAKON ZA PAZARNATA INSPEKCIJA

ZAKON ZA ZEMJODELSKOTO ZEMJI[TE

 


BAR1.gif (3479 bytes)

BAR2.gif (3420 bytes)


Ovaa stranica od 01 avgust 1998

ja imaat poseteno Hit Counter posetiteli


stranicata e kreirana od Robertino Poposki '98 i |orge Ivanov.

sekoe kopirawe ili bilo kakva reprodukcija na sodr`inite bez pismeno odobrenie od avtorot e nezakonsko.