STR5.gif (8387 bytes)

 

 

ZAKON ZA OSIGURUVAWE

ZAKON ZA DANOCI NA IMOT

ZAKON ZA DANOK NA DOBIVKA

ZAKON ZA PLATNIOT PROMET

ZAKON ZA DEVIZNOTO RABOTEWE

ZAKON ZA PARI^NATA EDINICA NA RM

ZAKON ZA POTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA STOPANSKI NEDOVOLNO RAZVIENITE PODRA^JA

ZAKON ZA IZDAVAWE I PU[TAWE VO OPTEK NA MENI^NI BLANKETI

ZAKON ZA AKCIZITE

ZAKON ZA GARANCIJA NA RM PO DOGOVOROT ZA ZAEM ME\U EBRD I RSIZ ZA PATI[TA NA PROEKTOT ZA PODOBRUVAWE NA TRANSPORTOT

ZAKON ZA ZADOL@UVAWE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA KAJ EU PO DOGOVOR ZA ZAEM

ZAKON ZA DR@AVNATA REVIZIJA

ZAKON ZA REVIZIJATA

ZAKON ZA DANOK NA DOBIVKA

ZAKON ZA DOPOLNUVAWE I IZMENA NA ZAKONOT ZA FINANSISKO RABOTEWE

ZAKON ZA NARODNATA BANKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

ZAKON ZA FINANSISKOTO RABOTEWE

ZAKON ZA ADMINISTRATIVNITE TAKSI

ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA ADMINISTRATIVNITE TAKSI

ZAKON ZA IZMENUVAWE NA ZAKONOT ZA SMETKOVODSTVOTO

ZAKON ZA ZADOL@UVAWE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA KAJ ME\UNARODNATA BANKA ZA OBNOVA I RAZVOJ PO PROEKTOT REHABILITACIJA I PRESTRUKTUIRAWE NA NAVODNUVAWETO

ZAKON ZA ZADOL@UVAWE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA KAJ ME\UNARODNOTO ZDRU@ENIE ZA RAZVOJ PO DOGOVOROT ZA KREDIT PO PROEKTOT REHABILITACIJA I PRESTRUKTUIRAWE NA NAVODNUVAWETO

ZAKON ZA ZADOL@UVAWE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA Kaj ME\UNARODNATA BANKA ZA OBNOVA I RAZVOJ ZA REALIZACIJA NA VTORIOT DEL OD PROEKTOT ZA RAZVOJ NA PRIVATNIOT SEKTOR

ZAKON ZA ZADOL@UVAWE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA KAJ ME\UNARODNATA BANKA ZA OBNOVA I RAZVOJ PO DOGOVOROT ZA ZAEM ZA STRUKTURNO PRISPOSOBUVAWE

ZAKON ZA ZADOL@UVAWE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA KAJ ME\UNARODNIOT FOND ZA RAZVOJ NA ZEMJODELSTVOTO ZA REALIZACIJA NA "PROEKTOT ZA RURALEN RAZVOJ NA JU@NITE I ISTO^NITE REGIONI"

ZAKON ZA GARANCIJA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA PO DOGOVOROT ZA ZAEM PO PROEKTOT ZA PODOBRUVAWE NA ENERGETSKIOT SISTEM OD ME\UNARODNATA BANKA ZA OBNOVA I RAZVOJ

ZAKON ZA ZADOL@UVAWE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA KAJ ME\UNARODNOTO ZDRU@ENIE ZA RAZVOJ PO DOGOVOROT ZA KREDIT PO PROEKTOT ZA SANACIJA NA OBRAZOVANIETO

ZAKON ZA INVESTICIONI FONDOVI

ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA SANACIJA I REKONSTRUIRAWE NA DEL OD BANKITE VO REPUBLIKA MAKEDONIJA

ZAKON ZA DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA PERSONALNIOT DANOK OD DOHOD

ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA PREZEMAWE NA GARANCII PO KORISTENI KREDITI OD EVROPSKATA INVESTICIONA BANKA

ZAKON ZA IZDAVAWE I TRGUVAWE SO HARTII OD VREDNOST

 

 

 


BAR1.gif (3479 bytes)

BAR2.gif (3420 bytes)


Ovaa stranica od 01 avgust 1998

ja imaat poseteno Hit Counter posetiteli


stranicata e kreirana od Robertino Poposki '98 i |orge Ivanov.

sekoe kopirawe ili bilo kakva reprodukcija na sodr`inite bez pismeno odobrenie od avtorot e nezakonsko.