ZAKON ZA HIMNATA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

 

~len 1

So ovoj zakon se utvrduva himnata na Republika Makedonija.

~len 2

Himna na Republika Makedonija e "Denes nad Makedonija se ra|a" koja glasi:

~len 3

Ovoj zakon vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".