ZAKON ZA ZNAMETO NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

~len 1

So ovoj zakon se utvrduva znameto na Republika Makedonija.

~len 2

Znameto na Republika Makedonija e crveno so zlatno`olto sonce.Sonceto e so osum sporedni son~evi zraci, blago zdebeleni vo prvata polovina, naizmeni~no i simetri~no naredeni okolu son~eviot disk. Osnovnite son~evi zraci neposredno se oddeluvaat od son~eviot disk, a krajnata nadvore{na dol`ina na site {esnaeset son~evi zraci se poklopuva so nadvore{nata periferija na sonceto.

Dijametarot na son~eviot disk e edna sedmina od {iro~inata na znameto. Odnosot na dijametarot na son~eviot disk i dol`inata na osnovniot son~ev zrak e eden sprema dva, a odnosot na dol`inata na sporedniot i osnovniot son~ev zrak e sedum sprema eden.

Centarot na sonceto se poklopuva so to~kata vo koja se se~at dijagonalite na znameto.

Odnosot na {iro~inata i dol`inata na znameto e eden sprema dva.

~len 3

So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon prestanuva da se primenuva postojnoto zname na Republika Makedonija utvrdeno so Ustavot na Republika Makedonija od 1974 godina.

~len 4

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".