ZAKON ZA PARI^NATA EDINICA NA

REPUBLIKA M A K E D O N I J A

 

 

~len 1

Pari~nata edinica na Republika Makedonija e denar. Denarot se sostoi od 100 deni.

~len 2

Kni`enite pari i kovanite pari koi glasat na denar se edinstveno zakonsko sredstvo za pla}awe na teritorijata na Republika Makedonija.

Vo platniot promet se upotrebuva skrateniot naziv na pari~nata edinica na Republika Makedonija: DEN.

~len 3

Site prava i obvrski po raboti koi glasat na pari, a se sklu~eni na teritorija na Republika Makedonija, kako i site vrednosti i iznosi, se iska`uvaat vo iznosi koi glasat na denari.

~len 4

Kirsevite na stranskite valuti na denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon }e gi utvrdi narodnata banka na republika makedonija.

~len 5

Ovoj zakon vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika makedonija" .