ZAKON ZA IZMENUVAWE NA ZAKONOT ZA SMETAWE NA VREMETO

 

^len 1

Vo Zakonot za smetawe na vremeto ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija", broj 17/96) vo ~lenot 2 stavot 2 se menuva i glasi:

"Letnoto smetawe na vremeto se voveduva vo periodot od poslednata sedmica vo mesec mart do prvata ssdmica vo mesec april, a se zavr{uva vo periodot od poslednata sedmica vo mesec septemvri do poslednata sedmica vo mesec oktomvri".

^len 2

^len 3 se menuva i glasi:

"Vladata na Republika Makedonija najdocna ~etiri meseci pred denot na po~etokot na letnoto smetawe na vremeto }e gi opredeli, vo ramkite na periodot utvrden vo ~len 2 stav 2 na ovoj zakon, denot i momentot na voveduvaweto na letnoto smetawe na vremeto, kako i denot i momentot na zavr{uvaweto na letnoto smetawe na vremeto".

^len 3

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".