ZAKON ZA IZMENUVAWE NA ZAKONOT ZA

KREDITNITE ODNOSI SO STRANSTVO

 

 

^len 1

Vo Zakonot za kreditnite odnosi so stranstvo ("Slu`ben list na SFRJ" broj 84/90), koj so ~len 5 od Ustavniot zakon za sproveduvawe na Ustavot na Republika Makedonija e prezemen kako republi~ki propis, vo ~len 22 stav 1 zborovite: "90.000 do 450.000 dinari". se zamenuvaat so zborovite "150 do 250 plati".

Vo stav 2 zborovite: 5.000 do 25.000 dinari" se zamenuvaat so zborovite "osum do deset plati".

^len 2

Vo ~len 23 stav 1 zborovite:"4.500 do 45.000 dinari" se zamenuvaat so zborovite: "50 do 100 plati".

Vo stav 2 zborovite: "2.000 do 10.000 dinari" se zamenuvaat so zborovite: "osum do petnaeset plati".

^len 3

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".